Kindercoaching

Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Dat geldt voor kinderen en ook voor hun ouders. Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld wanneer je wanhopig wordt van je huilende baby, je peuter je grenzen negeert of de opvoeding je als (alleenstaande) ouder (te) zwaar valt.

Op de momenten waarop het niet lekker loopt, bied ik, Anna Engbers, als kindercoach een luisterend oor en helpende hand. In een aantal coaching sessies delen we de problemen, maken ze bespreekbaar en helpen we jou, jullie of je zoon of dochter, om met eigen oplossingen te komen. Je krijgt dus geen kant-en-klare antwoorden; wel praktische handreikingen waarmee je je eigen koers kunt varen en samen, ouder(s) en kind/jongere de situatie kunt verbeteren. Er toe leidend dat je uiteindelijk allemaal weer lekker in je vel zit en van elkaar kunt genieten.

Kindercoaching is het begeleiden van kinderen/jongeren en hun ouders met een bepaalde problematiek of hulpvraag. Dit kan liggen op het terrein van: gedrag, relatie ouder-kind, opvoeding of op sociaal-emotioneel vlak.

Kindercoaching is vooral oplossings- en zeker toekomstgericht. In een aantal coachingsessies begeleid ik een kind/jongere naar het ontdekken van eigen talenten en het inzetten van zijn of haar eigen kwaliteiten. Het doel van de coaching is dat kinderen ervaren dat problemen oplosbaar zijn en dat ze hierbij zelf de regie in handen kunnen hebben. Om onderwerpen bespreekbaar te maken doen we tijdens de gesprekken ook ondersteunende activiteiten die bij het kind en de situatie passen. De rol van de ouder tijdens deze sessies hangt af van de situatie en van de wensen van de ouder en het kind.

Kindercoaching kan ouders helpen als ze even vastlopen bij de opvoeding. Als ouder sta je soms letterlijk en figuurlijk te dicht bij je kind om de opening naar een oplossing te zien of te vinden. Onzekerheid speelt daarbij soms ook een rol. Door de problemen te delen en samen te bespreken, kan ik je een handreiking bieden waarmee je als ouder(s) weer je eigen koers kunt varen.

Hulp vragen en aanvaarden is niet gemakkelijk; zeker niet als het over de opvoeding van je kind(eren) gaat. ‘Dat moet ik toch zelf kunnen’, vinden veel ouders. Als kindercoach weet ik uit ervaring dat het niet altijd alleen lukt. Als ouder zie je soms geen opening voor een oplossing. Officiële hulpverlening is vaak een stap te ver en lastig toegankelijk. Kindercoaching kan dan de juiste hulp bieden en is laagdrempelig: je praat met een deskundige op momenten dat het je uitkomt en dat kan zelfs bij je thuis.

ans_willem

Als kindercoach begeleid ik kinderen/jongeren (van 2 tot 17 jaar) als ook hun ouder(s).
In de volgende situaties kun je mijn hulp inroepen:
– als je je probleem wilt delen en wilt klankborden;
– als je inzicht wil krijgen in je rol als ouder(s) en opvoeder(s);
– als je vaardigheden wilt leren om probleemsituaties anders te benaderen;
– als je je onzeker voelt in de opvoeding (bij bijvoorbeeld huilbaby’s, dwarse peuters);
– als je gescheiden bent en je de opvoeding van je kind als (te) moeilijk ervaart;
– als je grenzen stellen en keuzes maken moeilijk vindt;
– als je je schuldig voelt omdat…
– als je kind een probleem heeft met een broertje of zusje;
– als je kind gepest wordt op school;
– als je kind zelf wil leren om problemen op te lossen;
– als je kind verdriet heeft over de scheiding, verlies van een dierbare;
– als je kind moeite heeft met een nieuwe ouder in het gezin.

Meestal kan ik in drie tot vijf sessies voldoende handreikingen bieden en dat je vervolgens zelf de situatie verder gaat op lossen, Hierdoor kun je weer volop genieten van het samenzijn met je kind(eren). Want daar gaat het toch om! Dat je als kind en ouder lekker in je vel zit en je kind goed opgroeit en zich ontwikkelt tot een zelfstandige volwassene.

IMG_26186744443253

Geef een reactie